top of page

Doğru İngilizce dil yeterliği ile desteklenen iyi bir İngilizce bilgisi öğrencilerin hayata önde başlamalarına ve böylece ülkelerinde ve de yurt dışında heyecan verici bir eğitim, iş ve hayat fırsatı bulmalarına yardımcı olur.

Cambridge English for Schools sınavları temel eğitimin ilk ve ikinci kademesindeki öğrenciler için tasarlanmış olup kapsamlı öğrenme, öğretim ve değerlendirme desteği içermektedir.

Tüm dünyadaki öğrenciler, öğretmenler, okullar ve hükumetler şu amaçlarla

sınavlarımızı kullanmaktadır:

 • İngilizce alanında uluslararası düzeyde tanınmış standartlara ulaşma

 • Adım adım, İngilizce dil becerilerini geliştirme

 • İlerlemeye dair dışarıdan net bir kanıt görme.

Uluslararası düzeyde kabul görmüş İngilizce dil sertifikaları

Sınavlarımız temel eğitiminin birinci ve ikinci kademesindeki öğrencileri motive etmek amacıyla tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu sınavlar öğrencilerin bildiği konuları kapsayarak ve aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sahip olmaları gereken becerileri geliştirerek öğrenme sürecini gerçekleştirir:

 • İletişim kurmak

 • Arkadaş edinmek

 • İngilizce dilinde okumak ve çalışmak.

Sınav seviyeleri başlangıç ile ileri düzey arasında değişmektedir; böylece öğrenciler İngilizcelerini geliştirebilir ve adım adım özgüven kazanabilir.

cambridge english.jpg
Kapsamlı bir İngilizce dili öğrenme, öğretim ve değerlendirme programı

Öğrencilerin, uluslararası standartları kullanarak, öğrenmelerine ve ilerlemelerini ölçmelerini teşvik etmek için tasarlanmış, öğrenme, öğretim ve değerlendirme desteği sunuyoruz.

Okullar İçin Sınavlarımıza Dair Bir Genel Bakış

Tüm sınavlarımız, dil yeteneğini açıklamaya yönelik, uluslararası düzeyde kabul görmüş bir standart olan Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) ile bağlantılıdır. Bu, öğrencilerin İngilizcedeki ilerlemelerini görmek ve işverenler ve eğitim kurumları açısından öğrencilerin becerilerini anlamak için kolaylık sağlamaktadır.

schools-cefr-diagram.png
CEFR pre-A1, A1, A2 Seviyeleri

Çocukları motive etmeye ve İngilizce öğreniminde ilerlemelerini göstermeye yönelik üç adet eğlenceli, etkinlik temelli sınav.

CEFR A2 Seviyesi

Öğrencilerin temel düzeyde günlük İngilizceyi kullanabildiklerini gösterir.

CEFR B1 Seviyesi

Öğrencilerin orta düzeyde günlük İngilizceyi kullanabildiklerini gösterir.

CEFR Level B2

Öğrencilerin iş veya eğitim amaçlarıyla, üst-orta düzeyde günlük yazılı ve sözlü İngilizceyi kullanabildiklerini göstermektedir.

CEFR C1 Seviyesi

İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim görme ve çalışmaya yönelik, uluslararası düzeyde tanınmış bir standart.

CEFR C2 Seviyesi

Kişinin üstün bir İngilizce seviyesine sahip olduğunu gösteren, en yüksek seviyeli sınavımız.

Üniversiteler, yüksek okullar, işverenler ve devlet daireleri sınavlarımızı kabul etmektedir

Cambridge English sertifikaları, öğrencilere okuldan ayrıldıktan sonra heyecan verici eğitim ve iş fırsatlarının kapısını açıyor.

130 ülkedeki 15.000 kurum, Cambridge English sertifikalarını kabul etmektedir

Sertifikalarımız dünyanın en değerli ve geniş anlamda tanınan İngilizce yeterlikleri olup uluslararası düzeyde 13.500’i aşkın kurum tarafından kabul görmektedir.

Bunlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Avustralya, Kanada, İngiltere, ABD ve diğer ülkelerdeki üniversiteler ve kolejler

 • Bosch, HSBC, KPMG, Microsoft, Nokia ve Sony gibi uluslararası öncü şirketler

 • Öğrencilerin İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim görmek veya çalışmak için vize alması gereken göçmenlik büroları gibi devlet daireleri.

Cambridge English sınavlarının kalitesini nasıl sağladığımızı öğrenin

Cambridge English sınavları, yüksek standart taahhüdümüz sayesinde uluslararası düzeyde tanınmaktadır. Şu yollarla kalite sağlıyoruz:

 1. Sınav Üretimi: Yeni sınavların yapım, dağıtım, değerlendirme ve doğrulama süreçlerinde dikkatli araştırma ve sınavlar yaparak.

 2. Ön Sınav: Sınavlarımızın geçerli, güvenilir, idaresi kolay ve dil yeteneğine dair doğru bir sınav olmasını sağlamak için tüm yeni sınavlar ve sınav değişikliklerinde sınav denemesine büyük miktarlarda yatırım yaparak.

 3. Teslim: Sınavın kullanım için onaylanmasının ardından sınavı özenli prosedürlerimize tabi tutarak Bu, dünyanın neresinden olurlarsa olsunlar, tüm adayların aynı güvenlik ve yüksek kaliteli değerlendirme koşullarında sınava girecekleri anlamına gelmektedir.

 4. Sürekli Gelişim: İlgili, güvenilir ve doğru olduklarından ve sınava girenlerin ihtiyaçlarını karşıladıklarından emin olmak için sınavlarımızı gözden geçirerek.

 5. Kıyaslama: Dil yeteneğine dair doğru, tutarlı ve uygun maliyetli veriler sağlamak amacıyla akademik kurumlar, ticari kuruluşlar ve politika belirleyenler ile işbirliği yaparak çalışma

 6. Araştırma ve Doğrulama: Sınavlarımızın alanının en büyük araştırma ekibi tarafından desteklenmesini sağlayarak.

bottom of page