top of page

KURS KAYIT FORMU

Ön Kayıt ile ilgili tüm işlemler bu formdaki bilgilere göre yapılacağı için tarafınızdan dikkatle, açık ve doğru olarak doldurulmalıdır.

Upload

GENEL KOŞULLAR

 

  1. Kayıt yapıldıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı devam edilmeyen durumda %10 cayma bedeli kesilir, yazılı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

  2. Mazeretli olarak %20’yi geçen devamsızlıklarda kurs ücreti iadesi yapılmamaktadır.

  3. Kurs yerinde disiplinsiz davranışlarda bulunmayacağımı, böyle bir olayın vuku bulması halinde sorumluluğu taşımayı kabul ve taahhüt ederim.

  4. Kesin kayıtta öğrencinin 2 adet resmi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi gerekmektedir.

Kurs kayıtınız için teşekkürler
bottom of page